Ondernemer met een hart voor marketing

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap geldt telkens voor 12 maanden. Je kunt je lidmaatschap beëindigen door uiterlijk twee maanden voor het aflopen van je huidige lidmaatschap een e-mail met je opzegging te sturen.